زیرسیستم های سازمان الکترونیک
فرم «اطلاعات تکمیلی اشخاص»
فرم و فرایند «ماهانه ارسال و دریافت قبوض آب بها»
فرم و فرایند «ایجاد مدرک و یا تغییر در مدرک»
معرفی زیر سیستم «مدیریت جلسات و صورتجلسات»
فرم «درخواست خرید» به همراه قالب چاپ
معرفی زیر سیستم «خدمات مشترکین»
فرم «درخواست کالا» به همراه قالب چاپ
معرفی فرم و فرایند «درخواست صدور تعهدنامه کسر اقساط»
سامانه پیامکی (پیامک های قابل پیاده سازی بر روی سیستم اتوماسیون اداری)
معرفی زیر سیستم «ثبت شکایات و پیشنهادات» و پیگیری آن
فرم و فرایند «ثبت و گزارش دهی اقلام مصرفی حوادث»
معرفی برخی از زیر سیستمهای پیاده سازی شده در بستر اتوماسیون اداری

ارتباط با ما

تلفن

35245560-61 (031)

پست الکترونیک

info@shaya-co.ir

سامانه پیامک

50002060406020

ارتباطات مالی

شماره حساب ها
آدرس : اصفهان - خیابان جی - نبش خیابان شهید رجایی- ساختمان بعثت- واحد 10
کد پستی : 8156119347

فرم ارتباط با ما