:: درباره ی ما ::
گواهی نامه های حسن انجام کار
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه انجمن خیریه یاوران زینب(س)

 

ارتباط با ما

تلفن

35245560-61 (031)

پست الکترونیک

info@shaya-co.ir

سامانه پیامک

50002060406020

ارتباطات مالی

شماره حساب ها
آدرس : اصفهان - خیابان جی - نبش خیابان شهید رجایی- ساختمان بعثت- واحد 10
کد پستی : 8156119347

فرم ارتباط با ما