:: زیرسیستم های سازمان الکترونیک ::
معرفی برخی از زیر سیستمهای پیاده سازی شده در بستر اتوماسیون اداری

شرکت آب و فاضلاب استان تهران :

 • طراحی «کلید حذف گردش مدارک» با توجه به شروط خاص.


شرکت آب و فاضلاب منطقه 4 تهران :

 • زیر سیستم « قراردادها،  پیمانکاران و پرسنل پیمانکاران» به همراه زیر سیستم « کنترل ورود و خروج حراست».


شرکت آب و فاضلاب منطقه 6  تهران :

 • زیر سیستم «ثبت شکایات و پیشنهادات» از طریق سایت و ارسال به کاربر مربوطه در اتوماسیون. [مطالعه بیشتر...]
   

شرکت آب و فاضلاب روستایی استان خراسان جنوبی :

 • زیر سیستم «خدمات پس از فروش» از طریق سازمان الکترونیک فرزین و بارگذاری بر روی سایت شرکت از طریق ماژول FUS این نرم افزار و ارسال به کاربر مربوطه در اتوماسیون. [مطالعه بیشتر...]
 • زیر سیستم های «ارسال پیامک های اطلاع رسانی» در سیستم اتوماسیون اداری. [مطالعه بیشتر...]

 

 

شرکت آب و فاضلاب شهری استان اصفهان :

 • زیر سیستم «مدیریت جلسات و صورتجلسات»[مطالعه بیشتر...]
 • فرم و فرایند «مدیریت کاربران، سمت ها و جابجایی سمت ها» به همراه مجوزها، گروه ها و بایگانی های مربوطه.
 • فرم و فرایند «ماهانه ارسال و دریافت قبوض آب بها» و محاسبات مربوط به آن. [مطالعه بیشتر...]
 • فرم و فرایند «تمدید اسناد بهادار مالی» و ارسال خودکار به بانک های مربوطه.
 • فرم و فرایند «درخواست صدور تعهد نامه کسر اقساط» با کنترل تعداد دریافت فرم توسط کاربر. [مطالعه بیشتر...]
 • فرم و فرایند «مدیریت اسناد iso» به همراه ارسال خودکار و کنترل دسترسی به افراد مربوطه.
 • فرم و فرایند «ایجاد مدرک جدید یا تغییر در مدرک»[مطالعه بیشتر...]  
 • فرم و فرایند «لیست تماس های اخطار قطع 1522».
 • فرم و فرایند «رسیدگی به شکایات».
 • فرم و فرایند «ثبت و گزارش دهی اقلام مصرفی حوادث»[مطالعه بیشتر...] 
 • فرم و فرایند «اطلاعات تکمیلی اشخاص»[مطالعه بیشتر...]
 • فرم و فرایند «اطلاعات و محاسبات آماده سازي انشعابات خاص».

 

​سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان :

 • فرم و فرایند «ارزشیابی کارمندان».
 • فرم و فرایند «نماینده اسناد هزینه».

 

شرکت آب و فاضلاب شهری استان مازندران :

 

سازمان بنادر و کشتیرانی :

 • زیر سیستم «رهگیری مکاتبات» و نمایش وضعیت و گردش نامه از طریق سایت.

 

ارتباط با ما

تلفن

35245560-61 (031)

پست الکترونیک

info@shaya-co.ir

سامانه پیامک

50002060406020

ارتباطات مالی

شماره حساب ها
آدرس : اصفهان - خیابان جی - نبش خیابان شهید رجایی- ساختمان بعثت- واحد 10
کد پستی : 8156119347

فرم ارتباط با ما