:: نرم افزار سامانه اختصاصی اساتید ::
معرفی زیر پورتال های «چکیده پایان نامه ها» و «دانشجویان دکتری»

شرکت پیشگامان داده پرداز شایا مبتکر و مجری نرم افزار«سامانه اختصاصی اساتید» ، به جهت اهمیت ویژه ای که رتبه بندی وبومتریک دانشگاهها در سالهای اخیر پیدا کرده و تأثیر به سزای این نرم افزار در کاهش این رتبه ، بر آن شد تا قدم های دیگری را نیز در زمینه بهبود این رتبه بندی بر دارد و حاصل آن ، ارائه زیر پورتال های ذیل می باشد :

  • زیر پورتال دانشجویان دکترا :

این سامانه به دانشجویان دکترا وب سایت شخصی ارائه می کند، که باعث افزایش زیر سایتهای دانشگاه و افزایش وزن سایت دانشگاه و در نتیجه کاهش رتبه وبومتریک می گردد. به عنوان مثال دانشگاه آزاد اصفهان برای 600 نفر دانشجوی دکترا از این سامانه استفاده کرده است.

جهت مشاهده این سامانه می توانید از آدرس ذیل استفاده نمائید:

www.khuisf.ac.ir/phdstu

  • زیر پورتال چکیده پایان نامه ها :

این سامانه حاوی اطلاعات قابل جستجوی کلیه پایان نامه های سال های گذشته دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا به همراه فایل PDF خلاصه پایان نامه مذکور می باشد.
به عنوان مثال دانشگاه آزاد اصفهان برای 5000 پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری از این سامانه استفاده نموده که قرار گرفتن 5000 فایل PDF بر روی وب سایت دانشگاه باعث افزایش تعداد فایل های غنی (Rich File) وب سایت دانشگاه و در نتیجه کاهش رتبه وبومتریک دانشگاه می گردد.

جهت مشاهده این سامانه بر روی وب سایت دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان به صورت SubDirectory می توانید از آدرس ذیل استفاده نمائید:

www.khuisf.ac.ir/prof/thesis

جهت مشاهده این سامانه بر روی وب سایت دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر به صورت SubDomain می توانید از آدرس ذیل استفاده نمائید:

http://project.iaukhsh.ac.ir

 

معرفی ویژگی های زیرپورتال «سامانه چکیده پایان نامه ها»

ارتباط با ما

تلفن

35245560-61 (031)

پست الکترونیک

info@shaya-co.ir

سامانه پیامک

50002060406020

ارتباطات مالی

شماره حساب ها
آدرس : اصفهان - خیابان جی - نبش خیابان شهید رجایی- ساختمان بعثت- واحد 10
کد پستی : 8156119347

فرم ارتباط با ما