:: زیرسیستم های سازمان الکترونیک ::
معرفی فرم و فرایند «درخواست صدور تعهدنامه کسر اقساط»

این فرم و فرایند برای شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان طراحی و پیاده سازی شده است.

 

امکانات و ویژگی های فرم و فرایند «درخواست صدور تعهدنامه کسر اقساط» :

 ارتباط با سیستم پرسنلی و دریافت اطلاعات فرد.
 کنترل تعداد دریافت فرم توسط کاربر.
 بایگانی درخواست های تأیید نشده، تأیید شده و در جریان.
 ایجاد خودکار نامه کسر اقساط و ارسال به دبیرخانه.

 

فرایند «درخواست صدور تعهدنامه کسر اقساط» :

 

فرم «درخواست صدور تعهدنامه کسر اقساط» :

 

 نمونه های دیگر از زیر سیستمهای پیاده سازی شده در بستر سازمان الکترونیک

ارتباط با ما

تلفن

35245560-61 (031)

پست الکترونیک

info@shaya-co.ir

سامانه پیامک

50002060406020

ارتباطات مالی

شماره حساب ها
آدرس : اصفهان - خیابان جی - نبش خیابان شهید رجایی- ساختمان بعثت- واحد 10
کد پستی : 8156119347

فرم ارتباط با ما