:: زیرسیستم های سازمان الکترونیک ::
فرم و فرایند «ماهانه ارسال و دریافت قبوض آب بها»

این فرم و فرایند برای شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان طراحی و پیاده سازی شده است.

هدف از راه اندازي اين فرم جمع آوري اطلاعات، محاسبه و دريافت تائيديه هاي مربوط به كاركرد پيمانكاران تهيه و توزيع قبوض آب بها مي باشد.
در ابتدا مسئول كنتورنويسي اطلاعات فرم را تكميل نموده و مبالغ بر اساس پيش فرض هاي تعيين شده براي هر سال محاسبه شده و به افراد مربوطه جهت تائيد (يا رد) ارجاع داده مي شود و در نهايت در بايگاني ذخيره شده و يک نسخه از آن براي پيمانكار ارسال مي شود.

 

فرایند گردش فرم «ماهانه ارسال و دریافت قبوض آب بها» :

فرم «ماهانه ارسال و دریافت قبوض آب بها» :

 نمونه های دیگر از زیر سیستمهای پیاده سازی شده در بستر سازمان الکترونیک

ارتباط با ما

تلفن

35245560-61 (031)

پست الکترونیک

info@shaya-co.ir

سامانه پیامک

50002060406020

ارتباطات مالی

شماره حساب ها
آدرس : اصفهان - خیابان جی - نبش خیابان شهید رجایی- ساختمان بعثت- واحد 10
کد پستی : 8156119347

فرم ارتباط با ما