:: زیرسیستم های سازمان الکترونیک ::
سامانه پیامکی (پیامک های قابل پیاده سازی بر روی سیستم اتوماسیون اداری)

 

این زیر سیستم برای شرکت آب و فاضلاب روستایی استان خراسان جنوبی طراحی و پیاده سازی شده است.

 

ردیف

عنوان

شرح

1

پیامک پیگیری مدارک وارده ثبت شده در دبیرخانه

ارباب رجوع می تواند به منظور پیگیری نامه ثبت شده خود در دبیرخانه، کد پیگیری نامه را به سامانه پیامک ارسال کند. آخرین گردش مدرک مذکور از طریق پیامک برای وی ارسال می گردد.

2

پیامک هشدار مدارک فوریت دار در کارتابل پرسنل

چنانچه مدرکی با فوریت غیر از عادی (فوری، آنی و ...) برای پرسنل ارجاع شده باشد و در صورتیکه فرد هنوز مدرک مذکور را مشاهده نکرده است به وی اطلاع رسانی می شود.

3

پیامک وضعیت مدارک کارتابل بصورت دوره ای

در زمان بندی تعیین شده، وضعیت کارتابل افراد اعم از ارجاعات دریافتی و تعداد آنها برای هر فرد ارسال می گردد.

4

پیامک وضعیت مدارک کارتابل با درخواست فرد

در صورتیکه یکی از پرسنل بخواهد در جایی که دسترسی به کارتابل خود ندارد، از وضعیت مدارک موجود در کارتابل خود مطلع شود، می تواند با ارسال پیامک با فرمول تعیین شده، آخرین وضعیت کارتابل خود را دریافت نماید.

5

پیامک پیگیری آخرین گردش نامه داخلی

پرسنل سازمان می توانند با ارسال شماره داخلی نامه مربوطه، از آخرین ارجاع آن مطلع گردند.

6

پیامک اعلام ورود به کارتابل برای هر کاربر

به محض ورود پرسنل به کارتابل، پیامک اطلاع رسانی برای آنها ارسال می گردد تا چنانچه دسترسی غیر مجاز می باشد، فرد از آن مطلع گردد.

7

پیامک اعلام دریافت فکس جدید به کاربران دبیرخانه

 

 

 نمونه های دیگر از زیر سیستمهای پیاده سازی شده در بستر سازمان الکترونیک

 

 

ارتباط با ما

تلفن

35245560-61 (031)

پست الکترونیک

info@shaya-co.ir

سامانه پیامک

50002060406020

ارتباطات مالی

شماره حساب ها
آدرس : اصفهان - خیابان جی - نبش خیابان شهید رجایی- ساختمان بعثت- واحد 10
کد پستی : 8156119347

فرم ارتباط با ما