:: زیرسیستم های سازمان الکترونیک ::
فرم «درخواست کالا» به همراه قالب چاپ

این فرم و فرایند برای شرکت آب و فاضلاب شهری استان مازندران طراحی و پیاده سازی شده است.

هدف از راه اندازي اين فرم ثبت درخواست واحدهای مختلف سازمان به منظور دریافت کالای مورد نیاز می باشد. بعد از تکمیل فرم توسط درخواست کننده با زدن دکمه ثبت، فرايند جهت امضا در کارتابل مدير/معاون درخواست کننده شروع شده و با تایید مدیر  و معاون واحدهای مذکور، فرم به واحد بازرگانی ارجاع داده می شود.

با وارد کردن قیمت واحد برای هر کالای درخواستی توسط کارشناس بازرگانی، سیستم وارد مرحله محاسبه مبلغ کل برای هر کالا (حاصلضرب تعداد هر کالا در مبلغ واحد برای هرکالا) و محاسبه مبلغ کل درخواستها (حاصلجمع ستون مبلغ کل برای کالا) شده و پس از تایید مدیر بازرگانی جهت تایید به مدیر مالی ارجاع داده می شود.

پس از تایید مدیر مالی، فرم به انباردار ارجاع داده می شود تا برای خرید کالا یا درخواست کالا از انبار تصمیم گیری های لازم به عمل آید.

 

فرم «درخواست کالا» :

 نمونه های دیگر از زیر سیستمهای پیاده سازی شده در بستر سازمان الکترونیک

ارتباط با ما

تلفن

35245560-61 (031)

پست الکترونیک

info@shaya-co.ir

سامانه پیامک

50002060406020

ارتباطات مالی

شماره حساب ها
آدرس : اصفهان - خیابان جی - نبش خیابان شهید رجایی- ساختمان بعثت- واحد 10
کد پستی : 8156119347

فرم ارتباط با ما