:: زیرسیستم های سازمان الکترونیک ::
فرم و فرایند «ایجاد مدرک و یا تغییر در مدرک»

این فرم و فرایند برای شرکت آب و فاضلاب شهری استان اصفهان طراحی و پیاده سازی شده است.

هدف از راه اندازي اين فرم ثبت درخواست واحدهای مختلف سازمان و انجام خودکار گردش کار مربوط به پیاده سازی فرم و فرایندهای جدید در سیستم سازمان الکترونیک به منظور استفاده بهینه از این سیستم می باشد.

پس از تکمیل فرم توسط درخواست کننده و زدن دکمه ثبت و شروع فرايند جهت امضا در کارتابل مدير/معاون فرد درخواست کننده قرار مي گيرد.

 

فرم «ایجاد مدرک و یا تغییر در مدرک» :

 نمونه های دیگر از زیر سیستمهای پیاده سازی شده در بستر سازمان الکترونیک

ارتباط با ما

تلفن

35245560-61 (031)

پست الکترونیک

info@shaya-co.ir

سامانه پیامک

50002060406020

ارتباطات مالی

شماره حساب ها
آدرس : اصفهان - خیابان جی - نبش خیابان شهید رجایی- ساختمان بعثت- واحد 10
کد پستی : 8156119347

فرم ارتباط با ما