:: زیرسیستم های سازمان الکترونیک ::
فرم «اطلاعات تکمیلی اشخاص»

این فرم و فرایند برای شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان طراحی و پیاده سازی شده است.

هدف از راه اندازي اين فرم جمع آوري اطلاعات اشخاص حقیقی و حقوقی (از جمله شماره ثبت، کد اقتصادی، شماره حساب و ...) که با سازمان در ارتباط هستند، می باشد.
 

فرم «اطلاعات تکمیلی اشخاص» :

 نمونه های دیگر از زیر سیستمهای پیاده سازی شده در بستر سازمان الکترونیک

ارتباط با ما

تلفن

35245560-61 (031)

پست الکترونیک

info@shaya-co.ir

سامانه پیامک

50002060406020

ارتباطات مالی

شماره حساب ها
آدرس : اصفهان - خیابان جی - نبش خیابان شهید رجایی- ساختمان بعثت- واحد 10
کد پستی : 8156119347

فرم ارتباط با ما