:: سامانه مدیریت اطلاعات خودروها ::
معرفی نرم افزار

شرکت پیشگامان داده پرداز شایا سامانه ای تحت عنوان «سامانه مدیریت اطلاعات خودروها» را راه اندازی نموده است. هدف از راه اندازی این سامانـه، ارائه گزارشات متعـدد از هزینه های سوخت، تعمیر و بیمه خودرو می باشد تا بتواند گامی مؤثر در مدیریت هزینه های خودروهای سازمان بردارد.

ارتباط با ما

تلفن

35245560-61 (031)

پست الکترونیک

info@shaya-co.ir

سامانه پیامک

50002060406020

ارتباطات مالی

شماره حساب ها
آدرس : اصفهان - خیابان جی - نبش خیابان شهید رجایی- ساختمان بعثت- واحد 10
کد پستی : 8156119347

فرم ارتباط با ما